Draaiboek

Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

Artikel 1            

De Kernen Omloop Echt-Susteren, hierna te noemen ‘de wedstrijd’ wordt op zondag 3 september 2017 georganiseerd door de Stichting Kernen Omloop Echt-Susteren, Duindoornstraat 11, 6101 MP  Echt. Tel. +31(0)475 411 377, hierna te noemen ‘de organisatie’, welke tevens houder is van de wedstrijdlicentie (KNWU) en de vergunningen en ontheffingen. Deze zijn ter inzage beschikbaar bij de organisatie. Dhr. F. Schreurs, Duindoornstraat 11, 6101 MP  Echt. Tel. +31(0)475 411 377.
 

Artikel 2           
Aan deze wedstrijd, waarvan de afstand 191 km bedraagt, kan worden deelgenomen door ploegen van max. 8 renners en waarvan min. 5 renners van de categorie Elite/Beloften. Inschrijving staat open voor (UCI Art.2.1.005): UCI Continental Teams, Nationale Teams en Regionale- en Club Teams.

Artikel 3           
De wedstrijd wordt verreden onder auspiciën en volgens de reglementen, jaarlijkse besluiten en nadere bepalingen en instructies van de UCI en de KNWU. Straffen zullen worden opgelegd volgens de regel van de UCI.

 

Artikel 4           
De deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van: de reglementen, bepalingen en instructies van de UCI, de KNWU en de organisatie en de te volgen route.

 

Artikel 5           
De wedstrijd wordt verreden volgens de regels van de UCI-categorie 1.2.
Bij deze wedstrijd is het strafbarema van de UCI van toepassing.

 

Artikel 6           
Inschrijving via: Cycling Service, Postbus 223, 5100 AE Dongen.
Tel. +31 (0) 162 371 571

www.cyclingservice.com / info@cyclingservice.com

 

Artikel 7           
Het uitreiken van de rugnummers en kaderplaatjes heeft plaats vanaf 09:30 uur in de Permanence; hal van het gemeentehuis aan de Nieuwe Markt 55, te Echt. De Permanence is geopend van 8:00 uur tot 19:00 uur. De rugnummers dienen door de ploegleider of diens gemachtigde te worden afgehaald op vertoon van de geldige licentie van de deelnemers en begeleiders. De inschrijfcontrole voor ploegen sluit precies om 10:45 uur.

 

Artikel 8           
Verkleed- en wasgelegenheid bevinden zich in de kleedlokalen van Sporthal ‘In de Bandert’, Bandertlaan 7, 6101 LZ Echt, tel. 0475-482160. Deze verkleed- en wasgelegenheid is geopend van 11:00 uur tot 18:30 uur. De deelnemers dienen de was- en kleedgelegenheid schoon te houden en afval (papier, schillen e.d.) in de daarvoor bestemde vuilnisemmers te deponeren.

 

Artikel 9           
De juryvergadering vindt zowel voor aanvang (om 11:45 uur) als na afloop plaats in de Permanence; het gemeentehuis, Nieuwe Markt 55, te Echt.

 

Artikel 10         
De ploegleidersvergadering vindt om 11:00 uur plaats in de Permanence; het gemeentehuis, Nieuwe Markt 55, te Echt. Hier ontvangen de ploegleiders tevens de bescheiden voor de materiaal- en volgwagens.

 

Artikel 11         
De radiocommunicatieapparatuur wordt uitgegeven vanaf 10:00 uur bij de Permanence. De frequentie voor Radio Tour = 155.9375 MHz. Na afloop van de wedstrijd zo snel mogelijk inleveren op dezelfde plaats. Men wordt verzocht de apparatuur voor de start tijdig te testen. De apparatuur werkt alleen bij gebruik van een 12 volts accu (aansteker). Een 24 volts accu is daarom niet toegestaan.

 

Artikel 12         
De definitieve deelnemerslijsten zijn vanaf 12:30 uur verkrijgbaar bij de receptie in de permanence.

 

Artikel 13         
De deelnemers stellen zich op aan de Noordzijde van de Nieuwe Markt op aanwijzingen van de microfonist. Het tekenen van de presentielijst is voor de start verplicht. Dit kan tijdens het vorstellen van de ploegen vanaf 60 minuten voor de start (dus vanaf 12:00 uur) op de podiumwagen. Dit op aanwijzing van de jury.

 

 Artikel 14          

De geneutraliseerde start zal plaatsvinden om 13:00 uur precies. De renners zijn verplicht tenminste 15 minuten voor de start aanwezig te zijn, voorzien van de door de organisatie uitgereikte en duidelijk zichtbaar en reglementair aangebrachte rugnummers. Ook het via de organisatie uitgereikte kaderplaatje dient op de juiste wijze te zijn bevestigd. De reële start vindt plaats op de Maasbrachterweg. De neutralisatie heeft een lengte van 1,6 km. De rijrichting wordt aangegeven met pijlen (bordjes) aan de rechterkant van de weg.

 

 Artikel 15        
Voor zover bevoegd (en daartoe voorzien van een organisatie- en/of KNWU-strook en een radio-ontvanger) stellen de voertuigen uit de volgerskaravaan zich vanaf 12:30 uur op achter de deelnemende renners en geven daarbij gevolg aan de instructies van de organisatie. Tijdig opstellen is dringend gewenst! Het meerijden in de volgerskaravaan door niet officiële personen en/of voertuigen is verboden. Zij zullen, eventueel na overleg met de wedstrijdleiding, door het begeleidende politie-escorte uit de karavaan worden verwijderd.

 

Artikel 16         
Gedurende de wedstrijd wordt de tijdslimiet bepaald door de jury in overleg met de begeleidende politie en de koersdirecteur.

 

Artikel 17         
De bezemwagen (= laatste wagen van de volgerskaravaan) is herkenbaar aan de bezem en de groene vlag.

 

Artikel 18         
Op gevaarlijke punten, worden door de organisatie personen met een gele vlag en fluit geplaatst. De deelnemers dienen op de op deze wijze aangegeven punten de uiterste attentie en voorzichtigheid te betrachten.

 

Artikel 19         
De deelnemers en hun begeleiders zijn verplicht alle aanwijzingen van politie, jury en door de organisatie aangestelde officials en medewerkers op te volgen. Het negeren van deze aanwijzingen zal minimaal leiden tot een startverbod of uitsluiten van de wedstrijd.

 

Artikel 20         
Verzorging vindt 4 keer plaats; na 83,9 km, op de Annendaalderweg en daarna  na 123,1 km, na 147,7 km en na 172,3 km telkens op de Oude Maasweg Het begin en einde van het 1,0 km lange verzorgingstraject wordt met borden aangegeven. De verzorgingstrajecten worden voorafgegaan door een afvalzone, voorbij de verzorgingstrajecten zijn eveneens afvalzones gesitueerd.

 

Artikel 21         
Het is ten strengste verboden voor renners en/of begeleiders gebruik te maken van de naast de weg gelegen fietspaden. Indien dit wel gebeurt, volgt onherroepelijk diskwalificatie.

 

Artikel 22         
400 meter voor de finish, waar de renners in de laatste ronde, links afbuigen, worden de volgwagens rechtdoor de Peijerstraat volgend, afgeleid.

 

Artikel 23         
De finish vindt plaats omstreeks 17:20 uur (bij een gemiddelde van 45 km/h) aan de Noordzijde van de Nieuwe Markt, te Echt.

 

Artikel 24         
De wedstrijd sluit een half uur na aankomst van de winnaar of direct na aankomst van de bezemwagen.

 

Artikel 25         
De UCI antidopingregels zijn volledig van toepassing op dit evenement. Bovendien is ook de Nederlandse anti-dopingwetgeving van toepassing, conform aan de wetsvoorschriften in Nederland. De anti doping controle zal worden gehouden in een daarvoor ingerichte ruimte in de Permanence; het Gemeentehuis, Nieuwe markt, Echt.

 

Artikel 26         
De medische verzorging tijdens de wedstrijd is in handen van de rondearts en personeel van het Rode Kruis. De ziekenhuizen en telefoonnummers in de directe omgeving zijn:
Laurentius Ziekenhuis, Mgr. Driessenstraat 6, 6043 CV Roermond.
Tel. 0475-382222. Zuyderland Medisch Centrum, Dr. H. van de Hoffplein 1, 6162 BG  Sittard-Geleen

Tel. 088-4597777

 

Artikel 27         
Er zullen 3 neutrale materiaalwagens in de koers worden ingezet. Reserve materiaal, verkregen van de neutrale materiaalwagen, dient zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een half uur na afloop van de wedstrijd, te zijn ingeleverd.

 

Artikel 28         
De organisatoren dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor ongevallen of schade aan derden, zowel vóór, tijdens als na de wedstrijd.

 

Artikel 29         
Op de individuele uitslag is het prijzenschema UCI 1.2. (20 prijzen) van toepassing. Tevens is er een prijs voor de strijdlustigste renner en voor de eerste drie renners in het sprintklassement.

 

Artikel 30         
De geldprijzen worden via Cycling Service B.V. uitbetaald.

 

Artikel 31         
Tijdens de wedstrijd worden op de finishstraat een viertal sprints voor het ‘Sprintklassement’ verreden.

Sprint 1: finishstraat (na 107,9 km)

Sprint 2: finishstraat (na 117,3 km)

Sprint 3: finishstraat (na 141,9 km)

Sprint 4: finishstraat (na 166,5 km)

De waardering bij elke sprint is 5, 3 en 1 punt voor respectievelijk de eerste drie renners. Deelnemers dienen de wedstrijd uit te rijden. Bij gelijk aantal punten telt het aantal behaalde eerste plaatsen, is het aantal punten dan nog gelijk dan telt de beste klassering in de einduitslag. De sprints zijn in de route door middel van borden zichtbaar aangegeven.

 

Artikel 32         
De renner die in aanmerking komt voor de (ere)prijs voor de ‘Strijdlustigste renner’ wordt door de jury aangewezen.

 

Artikel 33         
Overeenkomstig artikel 1.2.112 van het UCI reglement dienen de eerste drie aankomenden direct na de finish beschikbaar te zijn voor de huldiging. Tevens de winnaar van het Tussensprintklassement en de door de jury aangewezen winnaar van de prijs de Strijdlustigste renner. Dezelfde renners dienen ook beschikbaar te zijn voor een eventuele persconferentie in het gemeentehuis aan de Nieuwe Markt 55, te Echt.

 

Artikel 34         
Bij het niet nakomen van dit reglement wordt de betreffende deelnemer uit de strijd genomen of vinden anderszins sancties plaats tegen de betreffende begeleider.

 

Artikel 35         
Elke renner die finisht met een achterstand die groter is dan 8% (ca 20 minuten) van de tijd van de winnaar wordt niet in de uitslag opgenomen. Deze tijdslimiet mag onder specifieke condities worden verruimd door de jury na afstemming met de organisatie. 

 

Artikel 36         
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslissen m.b.t. wedstrijdtechnische aangelegenheden de wedstrijdcommissarissen en m.b.t. organisatorische aangelegenheden de organisatie.

 

 


Footer 2017